Terug naar homepage 'de houten schepen van de Eiseendenhof'  
     
kotter 
'Eyseend' 
   
belevenissen     
restauratie & 
onderhoud 
 
de bouw 
1974-1975 
   
     
     

 

   
     
     
     
reacties     
     
e-mail: 
Eyseend 
   

Eiseendenhof Noordlaren Contact  

Overzicht restauraties en onderhoud

Winter (2007 -)2008
In deze winter staan de laatste veranderingen op het programma. De rubberen stootrand verdwijnt weer. In sluizen en bij aanmeren is het wel handig, maar in redelijke zeegang slaat het zwarte rubber los van de rail waarop het zit vastgeklikt. Dan hangt de rand onder het schip en het weer vastmaken is uitermate lastig. daarom heeft Bein afgelopen winter de rand rigoureus met schroeven vastgezet. Verder worden er in het stuurhuis nog opbergbakken onder de gangboorden geconstrueerd.
Op de volgende pagina houden we een fotografisch verslag van de werkzaamheden en het eindresultaat in het voorjaar van 2008 bij.

Winter (2006 -)2007
Diverse buien in het eerste vaarseizoen noopten ons regelmatig een handdoek te hanteren vanwege de diverse lekkages van het dek. De constructie daarvan, massieve Bilinga delen op een multiplexplaat, lieten ons steeds in het ongewisse over de exacte lek-plaatsen. Wel was duidelijk dat op diverse plaatsen de kitnaden los hadden gelaten. Een euvel dat alle dekken op z'n tijd treft. In overleg met Bein werd besloten op een aantal plaatsen in het voordek een deel van het dek te slopen. Toen ook werd duidelijk dat een aantal dekbalken en dekwegers waren aangetast.
Op de volgende pagina staan een fotografisch verslag van de werkzaamheden en het eindresultaat in het voorjaar van 2007.

Winter (2005 -)2006
Tijdens de koop van de kotter hadden wij al met Bein gesproken over een aantal veranderingen. De belangrijkste waren patrijspoorten in plaats van het 'busraam' in de kajuit, verwijderen van de blauwe verf op het boeisel, een zwart onderwaterschip, teakdeeltjes op de vloeren binnen in plaats van tapijt en het verwijderen van alle witte verf in het interieur, zodat het oorspronkelijke hout weer blank kon worden gelakt. In de winter van 2005 - 2006 zijn deze werkzaamheden voortvarend door Bein en zijn manschappen Jasper en Popke ter hand genomen. Het krab- en schilderwerk hebben we zelf gedaan. In april 2006 ging de kotter onder de nieuwe naam 'Eyseend' weer te water en hebben we haar naar het Zuidlaarder-meer gevaren, waar ze sindsdien haar vaste ligplaats heeft.
Op de volgende pagina staan een fotografisch verslag van de werkzaamheden en het eindresultaat in het voorjaar van 2006.
Terug naar  het verhaal van de kotter Eyseend Naar boven